Hasta Güvenliği Komitesi

Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hasta güvenliği ile ilgili risklerin ve bütün sistemleri kapsayan bir Hasta Güvenliği Programı oluşturmaktır. Hasta güvenliğinin geliştirilmesine ve sürdürülmesine katkıda bulunan tüm faaliyetleri kullanarak hataların oluşmasını engeller. Oluşan hataların hastaları etkilememesi için önlemler alır. Eğer hata hasta/hasta yakınına kadar ulaştı ise en generic viagra uk europe az zarar görmesini sağlamak ve en kısa sürede telafi edebilmek, oluşan hataların bir kez daha oluşmasına engel olacak sistemi kurabilmektir.

Hasta Güvenliği Ekibinin oluşturulmasını sağlar.
Doğru hastaya doğru işlemlerin yapılmasını sağlamaya yönelik kimlik tanımlayıcılarının (hasta kimlik bilezikleri, protokol no, doğum tarihi, doğum yeri vb.)oluşturulmasını ve kullanılmasını sağlar.
Hasta güvenliğini tehdit eden olaylarla ilgili bildirim mekanizmasının oluşturulmasını sağlar.
Benzer isimli ilaçlar listesi, ilaç-besin etkileşimleri listesi, pediatrik ilaçlar ve dozları listesi, ilaç uygulamalarında kullanılmaması gereken kısaltmalar listesi, yüksek riskli ilaçlar listesi, ambalajı benzer ilaçlar listesi, aynı ilacın farklı dozları listesi, uygulama yolu farklı aynı ilaçlar listesi ve ilaç etkileşimi tablo listesinin yanlış kullanımını önlemeye yönelik çalışmalarını kapsar.
Cerrahi Girişim Öncesi Doğrulama yöntemlerini tanımlar.
Hasta düşmelerini önlemeye yönelik alt yapı yeterliliği ve uygulamaların kontrolünü sağlar.
Kan transfüzyonları öncesi doğrulama işlemlerinin yapılabilmesi için yöntemler belirler. Transfüzyon uygulamalarında oluşan reaksiyonların hekim-hemşire tarafından İstenmeyen Olay Formu ile Kan Merkezi birimine bildirilmesini sağlar.  
Etkin ilaç kullanımını sağlamak amacı ile ilaç seçimi, depolanması, güvenli ilaç dağıtımı ve kontrol prosedürlerini belirler.
Güvenli ilaç kullanımı ile ilgili sağlık personeli için eğitim programları düzenler.
Yüksek riskli ilaçların kullanımı ile ilgili politikalar belirler.
İlaç hatalarını izler ve gerekli düzenlemeleri yapar.
İlaç geri çekme ile ilgili yöntemleri tanımlar.
Hasta güvenliği açısından ilaç dağıtım uygulama yöntemleri ile ilgili gereksinim duyulabilecek teknolojik ve bilimsel yenilikleri takip eder ve uygulanabilmesi için ilgili birimlere öneride bulunur.
Hastane ilaç kullanım ve yönetim sistemlerini kanun ve yönetmeliklere uygunluk açısından değerlendirir ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlar.
Bu görev tanımlarının doğrultusunda komitemizin bugüne kadar yaptığı çalışmalar şu şekilde sıralanmaktadır.

Cerrahi girişim öncesi doğrulama formu hazırlanması sağlandı.
Benzer isimli ilaçlar listesi, ilaç-besin etkileşimleri listesi, pediatrik ilaçlar ve dozları listesi, ilaç uygulamalarında kullanılmaması gereken kısaltmalar listesi, yüksek riskli ilaçlar listesi, ambalajı benzer ilaçlar listesi, aynı ilacın farklı dozları listesi, uygulama yolu farklı aynı ilaçlar listesi ve ilaç etkileşimi tablo listelerinin oluşturulması ve tüm birimlere bildirilmesi sağlandı.
Doğru hastaya doğru işlemlerin yapılmasını sağlamaya yönelik kimlik tanımlayıcılarının (hasta kimlik bilezikleri, protokol no, doğum tarihi, doğum yeri vb.)oluşturuldu ve hastane genelinde uygulanmaya başlandı.
Doğru taraf cerrahisinin sağlanması prosedürüne uygun olarak cerrahi girişim öncesi doğrulama formunun ilgili birimlerde kullanılması sağlandı.
Hasta güvenliği prosedürü oluşturuldu. Prosedürde hasta güvenliği ile ilgili temel maddeler tanımlandı.
Hasta güvenliği komitesi altında 2 alt grup oluşturuldu.

Güvenli kan transfüzyon ekibi

Hasta güvenliği ekibi

Hasta mahremiyetini sağlayabilmek için hasta yataklarının çevresine perde yapımının yapılması tamamlandı.
Hasta düşme riskinin ortadan kaldırılması için tüm sedyelere Emniyet Kemeri takılması sağlandı. Tüm hastalarımıza hemşire tanılama dosyalarında oluşturulmuş olan düşme riski değerlendirme formu sayesinde risk faktörüne göre değerlendirme yapılmakta olup risk oranı yüksek olan hastaların tanımlaması yapılmaktadır
Engelli hastalara Muayene önceliğinin sağlanması için Kayıt elemanlarına eğitim, ayrıca engellilere öncelik yazıları ilgili birimlere asıldı ve WC lere Engelli bariyeri takılması sağlandı.
Hasta refakatçileri için sandalye alımı tamamlandı.
Hastalar için zaman kaybına neden olduğundan Kan alma odalarının yer değişimi tamamlandı.
Asansör tuş takımının yanına Braille alfabesi ve kat planlarının gösterilmesi sağlandı.

Son Güncelleme: Çarşamba, 16 Şubat 2011 16:36