Çalışan Güvenliği Hemşiresi

Birimin Genel Tanıtımı:

Çalışan Güvenliği Birimi poliklinik binası 1. katta 2010 yılı Mart ayından itibaren çalışmalarına başlamış olup 2011 yılı sonu itibariyle yine 1. katta 5. Aile Hekimliği Polikliniğinde hizmetlerine devam etmektedir.  

 

Birimimizde çalışmalarımız Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesinde çalışan tüm personelinin hastanede çalışmaktan doğan tüm risk hastalıklardan korunması ve güvenliği için standart bir yöntem belirlemek ve uygulamak esasına dayalı olarak yürütülmektedir.

 

Çalışmalarımız Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi’nde çalışan hizmet aldığımız firmalar’ da dahil olmak üzere tüm hastane personelini kapsamaktadır. 

                                

Birim ile ilgili Hizmet Kalite Standartları  

Birimimizde Hasta ve Çalışan Güvenliğini sağlayacak şekilde Hizmet Kalite Standartları uygulanmaktadır.

 

Bu amaçla bölüm bazında risk değerlendirme planı yapılmış ve uygulanmaktadır. Risk değerlendirme planı radyasyon, gürültü, tehlikeli maddeler, kanserojen / mutajen maddeler, tıbbi atıklar, enfeksiyon, alerjen maddeler, ergonomi, şiddet, iletişim konularını kapsamaktadır. Risk değerlendirme planında bulunan konuları kapsayan klinik içi eğitimler 2011 yılı içinde tüm kliniklere Çalışan Güvenliği eğitimleri çerçevesinde verilmiştir. Düzenli olarak Hasta ve Çalışan güvenliği vizitleri yapılmaktadır.

 

Birimimizde Verilen Hizmetler

Tüm çalışanların sağlık tarama testleri Çalışan Güvenliği Prosedüründe belirtildiği şekilde yapılarak HBYS üzerinden kayıt edilir ve Arşivlenir. Yaklaşık olarak 1700 çalışanın tetkikleri HBYS üzerinden sisteme kayıtları yapılmış ve yine yaklaşık olarak 1100 çalışan için bireysel dosya oluşturulmuştur.

 

Çalışan Güvenliği Prosedürüne göre;

Göreve yeni başlayanlar ve tüm çalışanlar için yılda bir kez olmak üzere genel sağlık muayenesi yanı sıra ;

HBsAg, Anti HBs, Anti HCV tetkikleri yaptırılır.

Hepatit B bağışık olmayan personel aşılanır.

Gerekli ise tetanos, BCG ve risk grubu olanlara influenza, suçiçeği aşılamaları yaptırılır.

Gerektiğinde akciğer filmi çekilmesi sağlanır.

Lateks alerjisi sorgulanır.

 

Diyaliz çalışanları için;

HBsAg,

Anti HBs

Anti HCV tetkikleri yılda 2 kez yapılır.

 

Nükleer tıp çalışanları için;

Dozimetri takibi yılda 6 kez

Hematolojik tetkikler yılda 2 kez

Biyokimyasal tetkikler yılda 1 kez

Oftalmaskobik muayene yılda 1 kez yapılır.

 

Sitotoksik ajanlarla çalışanlar için;

Hematolojik tetkikler yılda 1 kez

Biyokimyasal tetkikler yılda 1 kez

Tam idrar tahlili yılda 1 kez yapılır.

 

Sterilizasyon çalışanları için;

Hematolojik tetkikler yılda 1 kez

Biyokimyasal tetkikler yılda 1 kez

Odiyometri testi yılda 1 kez

Akciğer grafisi yılda 1 kez

Solunum fonksiyon testleri yılda 1 kez yapılır

 

Radyasyonla çalışanlar için;

Dozimetri takibi yılda 6 kez

Hematolojik tetkikler yılda 1 kez

Manuel periferik yayma yılda 1 kez

Biyokimyasal tetkikler yılda 1 kez

Oftalmaskobik muayene yılda 1 kez

Sağlık Bakanlığı Radyasyon Çalışanı Sağlık Raporu Yılda 1 kez yapılır.

 

Yapılan bütün taramalar kişi bazında arşivlenmekte ve HBYS üzerinden kayıt edilmektedir.

 

Bilimsel Çalışmalar

2011 Yılında Kurumumuz Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu Ulusal Kemoterapi Hemşireliği sempozyumunda “2011 yılı hastanemiz personelinin hepatit serolojisi açısından değerlendirilmesi” ve “Hastanemiz personelinin çalışma alanları ile hematolojik ve biyokimyasal değerleri arasındaki ilişki” konularında 2 adet bilimsel çalışma yapılmış ve poster olarak sunulmuştur

 

İletişim

1.Kat 5. Aile Hekimliği Polikliniği: 0216 4413900/ 2739/ 2740                                                                                                

4.Kat Kurumsal Performans ve Kalite Birimi Çalışan Güvenliği Hemşiresi: 0216 4413900/  2819- 2707

E-Posta: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Son Güncelleme: Pazar, 12 Şubat 2012 12:24