Organ ve Doku Nakli Merkezi Koordinatörü

Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Koordinatörlüğü Organ nakli binası zemin katta organ nakli koordinatör odası ve organ nakli cerrahi polikliniğini kullanmaktadır.

 

T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı Organ Nakli Koordinatörü sertifikasına sahip iki ebe organ nakli koordinatörlüğü görevini yürütmekte olup 7 gün 24 saat ulaşılabilir pozisyonda çalışmaktadırlar.

 

Ayda bir yapılan İstanbul Bölgesi Organ Nakli Koordinatörleri aylık çalışma toplantısına katılımları zorunludur.

 

Organ Nakli Koordinatörlüğü’nde Verilen Hizmetler

 

Yoğun Bakım Hasta Takibi: Organ Nakli Koordinatörleri Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde günlük yoğun bakım ziyaretlerini yapar ve glaskow koma skalası 5 ve altında olan hastaları takibe alırlar.

 

Beyin Ölümü Tespiti: Yoğun bakım uzman hekiminin beyin ölümü şüphesi olan vakayı organ nakli koordinatörlerine bildirmesi ile hastane beyin ölümü kurulunda görevli olan hekimleri durum hakkında bilgilendirip göreve çağırır, beyin ölümü gerçekleşmişse beyin ölümü tutanağı imzalanır.

 

Aile Görüşmesi; Beyin ölümü tutanağı imzalanmasından sonra da aile ile görüşüp organ bağışı talebinde bulunurlar.

 

Donör Bakımı ve Takibi: Aile organ bağışında bulunursa aile izin belgesi imzalatılır vaka ile ilgili verici bilgi formları doldurulup Sağlık Bakanlığı Bölge Koordinasyon Merkezi’ne ve Ulusal Koordinasyon Merkezi’ne bildirimleri yapılır aynı zamanda Ulusal Organ Bilgi Sistemine girişi yapılır donörün (Organ vericisi doku testlerini ve gerekli olan tüm testlerini, donör bakımı ve takibini koordine etmekle sorumludur.

 

Organ Çıkarımı: Donörün organ alımı için ameliyathaneye alınmasında organ çıkarımını yapacak ekiplerin karşılanmasında organ çıkarım operasyonunda ve çıkan organın taşıma kaplarının hazırlanıp soğuk zincirin korunmasında ve organların ulaşımında koordinasyonu yapar. Adli vaka durumunda operasyon öncesi savcılık izninin alınmasını, ameliyat notlarının düzenli tutulmasını sağlar. Cenazenin aileye teslimine kadar da görevlidir.

 

Hastanemize Ait Böbrek Bekleme Listesinin Oluşturulması: Hastanemiz aynı zamanda böbrek nakil merkezi olması nedeniyle Ulusal Organ Bekleme Listesi’nde Hastanemize ait oluşturulmuş olan hasta bekleme listesine hasta eklenmesi kayıtlı olan tüm hastaların 6 ayda bir kontrollerinin yapılarak dosyalarının güncellenmesi ve hastaların her an nakil olacakmış gibi hazır durumda bulundurulması sağlanır.  Organ Nakli Cerrahi Polikliniğinde bu işlemler yapılmaktadır.

 

Kadavradan Böbrek Nakli: Organ Nakli Koordinatörlerinin 7 gün 24 saat ulaşılabilir durumda olmaları gerekmektedir ve UKM tarafından Hastanemiz bekleme listesindeki hastalara uygun olan böbrek sunumu organ nakli koordinatörlerine yapılır koordinatörler cerrahi ekibi ile görüşerek böbreği kullanmayı kabul veya red ederler. Organı kullanmayı kabulünde; bakanlık tarafından gönderilen hasta listesindeki hastalara ulaşarak nakil için gerekli hazırlıklarının yapılmasını cerrahi ve nefroloji hekimlerinden oluşan konseyin toplanıp hasta seçiminin yapılmasını sağlarlar.

 

Böbrek Nakli Sonrası İzlem: Nakil sonrası hastanın ilk 24 saat 1 ay 6 ay ve yıllık alıcı izlem bilgilerini UKM’ye bildirilmesini ve yapılan nakille ilgili organ bilgi sistemi (TODS) girişlerinin yapılmasını sağlarlar.

 

Canlı Nakil Hazırlığı: Hastanemizde 4. Dereceye kadar yakın akrabalarından veya etik kurul (akraba dışı gönüllü verici) kararı ile nakil olmak isteyen kişilerin canlıdan nakillerinin yapılması için dosya açılması gerekli tüm tetkiklerinin yapılmasını ve kurul sonrası nakil olabilir kararı çıkıncaya kadar geçen süreci Organ Nakli Koordinatörleri takip etmektedir.

 

TODS (Organ Bilgi Sistem Kayıtları) İstatistikler: Ayrıca 4. dereceye kadar yakın akrabaları veya etik kurul onaylı yapılan canlı nakillerin ulusal bilgi sistem kayıtları ve nakil bilgi girişleri tarafımızdan yapılmaktadır.

 

Çapraz Nakil: Böbrek Hastalarının dördüncüyü dereceye kadar yakınlarından kan grubu uygunsuzluğu söz konusu olduğunda iki hasta ve vericileri arasında karşılıklı rıza ile çaprazlama yapılması ile böbrek nakli yapılmaktadır. Hastanemizde çapraz nakil hasta havuzu oluşturulmaktadır.

 

Organ Nakli Eğitimleri: Organ Nakli ve Organ Bağışı hakkında;

 

1)      Hastane çalışanları, sağlık personelleri

 

2)      Hasta ve yakınlarına  

 

3)      Sivil toplum örgütleri ve derneklere organ bağışının arttırılması konularında eğitim çalışmaları yapmaktayız.

 

4)      Yazılı ve görsel medyayı çalışmalarımızda kullanmaya özen göstermekte kamu kurum ve kuruluşlarıyla,  işbirliği yapmaktayız.

 

Toplumda organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmaya çalışmaktayız.

 

Organ Bağış Kartı: Hastanemizde organ bağışı yapmak isteyen kişiler için ana bina giriş katta organ bağış masasında ve birimimiz tarafından organ bağış formu doldurup organ bağış kartı verilmektedir. Organ Bağış Kartı alan kişilere bire bir organ nakli konusunda eğitim yapılmaktadır.

 

Organ Bağışı Sistem Kayıtları: Kart alan kişilerin bilgileri İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün organ bağış sistemine ve Sağlık Bakanlığı organ bağışı bilgi sistemine düzenli olarak girilmektedir.

 

 

Organ Nakli Koordinatörlüğü Hazırladığı Eğitim Materyalleri

 

Organ Bağışı El Broşürü

Organ Bağışı Pankartları

Organ Bağışı afişleri

Organ Nakli ve Bağışı ile ilgili çeşitli sunumlar

 

Organ Nakli Koordinatörlüğünün Sorumlu Olduğu Özel Hastaneler

 

İstanbul Bölge Koordinasyon Merkezi, İstanbul içindeki özel hastaneleri yakın çevrelerinde bulunan devlet hastaneleri koordinatörleri arasında paylaştırmış olup bunun sonucunda aşağıdaki hastanelerin de generic viagra vidrin yoğun bakımda beyin ölümü şüphesi olan hasta takipleri, aile görüşmeleri ve hastanelerde yürütülecek organ bağışı ile ilgili faaliyetlerine destek vermekteyiz.

 

1-      Sultanbeyli Özel Ersoy Hastanesi

2-      Sultanbeyli Özel Saygı Hastanesi

3-      Özel Şifa Hastanesi

4-      Özel Medicine Hospital Asya

5-      Özel Gisbir Hastanesi

6-      Özel İstanbul Bölge Hastanesi

 

 

Organ Nakli Koordinatörlüğü Etkinlikleri

 

Ülkemizde 3-10 Kasım Organ Bağışı Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu haftada Organ Nakli Koordinatörlüğümüz çeşitli etkinlikler düzenlemektedir.Bu etkinlikleri geniş kitlelere duyurmak için yazılı ve görsel medya kullanılmıştır;

 

12 Aralık 2009 tarihinde hastanemizde Prof Dr Yaman Tokat ,Uzm Dr Ata Bozoklar ,Dr Ali Demirel konuşmacı olarak katıldığı Organ Nakli ve Bağışı paneli düzenlendi.

 

2009 yılında 3-9 Kasım Organ Bağış Haftasında Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde Erkan Uğur, İsmail Hakkı Demircioğlu Tiyatrocu Selçuk Uluergüven katılımıyla panel düzenlenmiştir.

 

2010 yılında 3-9 Kasım Organ Bağış Haftasında Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde Panel düzenlenmiştir. Dr.Ahmet Çakıroğlu, Dr. Ali Demirel, Tiyatrocu Selçuk Uluergüven ve Süleyman Yağcı panelist olarak katılmışlar sonrasında Sebahat Akkiraz Konser vermiştir.

 

2011 Yılında Organ Bağış Haftasında Kartal Belediyesi’ne ait büyük boy bilboardlara bez afişler hastane koordinatörlerimiz tarafından tasarlanıp bastırılmış ve hafta boyunca Kartal ilçesinde 19 noktada asılmıştır.

Hastanemizin Organ Nakli’ndeki Durumu ve Başarısı;

 

2010 yılında Hastanemiz İstanbul Hastaneleri arasında organ bağış çalışmaları ve organ bağış kartı verilme sıralamasında 2. sırada yer almıştır.

 

2011 yılında Hastanemiz İstanbul’da Kamu Hastaneleri ve Üniversite Hastaneleri arasında yapılan kadavra – canlı nakiller yönünden birinci sırada yer almıştır.

 

2011 yılında Hastanemiz ulusal organ bekleme listesindeki hasta sayısı bakımından kamu hastaneleri içinde birinci sırada yer almaktayız.(Hasta sayısının çokluğu hastalar için avantajdır. Ulusal organ dağıtım sisteminde daha çok organ alıp nakledilmesini sağlar.)

 

2011 yılında Sağlık Bakanlığı’nın uluslararası anlaşmaları sonucunda Arnavutluk’tan ve Sudan’dan hastalar ve vericileri gelerek hastanemizde canlı nakilleri yapılmıştır.

 

2011 yılında Hastanemizde canlı nakillerde vericiden laparoskopik böbrek alımı ve nakli gerçekleştirilmiştir.

 

 

 Organ Nakli Koordinatörlüğü İletişim

 

Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Organ Nakli Ünitesi   Cevizli / İstanbul

Telefon: 0 216 442 89 72

Fax:        0 216 442 89 73

Hastane:0 216 441 39 00 Dahili: 22-06 /  22-08

Son Güncelleme: Pazar, 12 Şubat 2012 12:25