Stoma ve Yara Bakım Hemşiresi

Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Stomaterapi Ünitesi; stomalı hasta ve yakınlarına eğitim, danışmanlık ve bakım hizmeti vermek, yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla Ekim 2006 tarihinde kurulmuştur.

 

Stomaterapi ünitesinde sağlık hizmetleri üç kişiden oluşan bir ekip tarafından yürütülmektedir. Stomaterapi ekibinde; Avrupa Birliği Board sınavı onaylı bir kolorektal cerrah olan 1.Genel Cerrahi Klinik şefi Prof. Dr. Mustafa ÖNCEL, “Gazi Üniversitesi ve Ostomi Cerrahi Derneği’nin düzenlemiş olduğu IV. Temel Stoma Bakım Hemşireliği Kursu’nu tamamlayarak T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı Stoma Bakım Hemşireliği sertifikasını almış olan” Hemşire Halime AYDIN ve '' Gazi Üniversitesi ve Türk Ostomi Cerrahi Derneği, Yara Ostomi İnkontinans Hemşireliği Derneği, Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği'nin düzenlemiş olduğu VIII. Temel Stoma Bakım Hemşireliği Kursu'nu tamamlayarak T.C.Sağlık Bakanlığı onaylı Stoma Bakım Hemşireliği sertifikasını almış olan'',Hemşire Fatma ŞAHİN yer almaktadır. Ünitemizde verilen hizmetleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

 

Yatan hasta takibi: Hastanede bulunan tüm stomalı hastalar 08.00-17.00 saatleri arasında stoma bakım hemşiresi tarafından düzenli olarak ziyaret edilmekte, değerlendirilmekte, bakım ve eğitim gereksinimleri karşılanmaktadır. Acil durumlarda ise Cumartesi ve pazar dâhil 24 saat hizmet vermektedir. Kolorektal cerrahi ameliyatı geçirecek olan hastalar stoma bakım hemşiresi tarafından değerlendirilmekte ve stoma bölgesi işaretlenmektedir. Taburcu olan hastalara ne sıklıkta kontrole gelmeleri gerektiği konusunda eğitim verilmekte, dolayısıyla hastaneden ayrıldıktan sonra da takipleri devam ettirilmektedir.

Böylece stoma ameliyatı geçirdikten sonra taburcu olan bireyin, stoma ile yaşamaya uyum sağlamasına, yaşam kalitesinin arttırılmasına, komplikasyonların önlenmesine ve erken tespit edilmesine yönelik sağlık hizmeti devam ettirilmektedir. Bunun yanında tüm klinikler ihtiyaç duymaları halinde stomaterapi hemşiresinden konsültasyon isteyebilmektedirler. Ayrıca hastanemizde yatmakta olan ve yarası bulunan hastaların yara bakımında da görev almaktadır.

 

Eğitim: Stomalı bireyin ve yakınlarının eğitimi ünitemizin en does viagra increase size önemli aktivitelerinden birisidir. Stomalı bireyleri bilgilendirmek amacıyla ünitemiz tarafından hazırlanan stomalı hastaların el kitabı kullanılmaktadır. Hastaların bakıma yönelik eğitim ihtiyaçları da gösterip yaptırma tekniği ile öğretilerek karşılanmaktadır. Ayrıca hastanemizde hemşirelere yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim programlarında “stoma bakımı” ve “yara bakımı’’ konuları stoma ve yara bakım hemşiresi tarafından anlatılmaktadır. Hastane bünyesinde stomalı hastalara ve bakımlarını üstlenen yakınlarına 8 Kasım 2007, 18 Ocak 2008, 31 Ekim 2008, 8 Ekim 2009, 30 Eylül 2010 tarihlerinde olmak üzere beş defa grup eğitimi yapılmıştır.Stoma Okulu ve Stomalı bireylere grup eğitimi düzenlenmiştir.6.Aralık 2011 tarihinde.300 kişilik bir

katılım olmuştur. Bu eğitimlere stomalı bireyler ve yakınları internet ve telefon yoluyla duyurularak davet edilmiştir. Bu eğitimlerde hastaların ortak sorunlarını paylaşmak için ortam sağlanmış, özel olarak hazırlanmış görsel materyaller kullanılmış, eğitimlerin sonunda soru -cevap tekniği ile tartışılmış ve hastaların her türlü sorularına beraber yanıt bulmaya çalışılmıştır.

 

Düzenli kayıt: Hasta kayıtları stomaterapi ekip üyeleri tarafından hazırlanmış form kullanılarak stoma bakım hemşiresi tarafından tutulmaktadır. Hastalara yapılan her türlü işlem

Stomaterapi hemşiresi tarafından kayıt altına alınmakta, böylece stomalı hastalar hakkında önemli bir veri tabanı ve istatistik elde edilmektedir.

 

Bilimsel faaliyetler: Hastaların yaşam kalitesini ve memnuniyetini ölçmek amacıyla anketler yapılmaktadır. Bu çalışmaların sonucu çeşitli yurtiçi ve yurtdışı kongrelerde sunularak tüm katılımcılarla paylaşılmaktadır.

 

Ürün tanıtımı: Stoma malzemeleri satan firmaların tanıtım yapmalarına imkân verilerek ünite personeli ve hastaların bu sektördeki yenilikler ve teknik gelişmelerden haberdar olması sağlanmaktadır.

 

Poliklinik takibi: Stomaterapi ünitesinde haftada iki gün (Pazartesi ve Salı), poliklinik

hizmeti verilmektedir. Ünitemizde sadece hastanemizde ameliyat olan hastalara değil, çevrede bulunan diğer üniversite, eğitim araştırma, özel ve devlet hastanelerinden yönlendirilen her türlü stomalı hastalara ve bakımını üstlenen yakınlarına da hizmet verilmektedir. Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1.Cerrahi Kliniği stomaterapi ünitesinin ileriye yönelik en önemli hedefi, stomalı hastaların yaşam kalitesini daha da artırmak için yeni araştırmalar yapmaktır. Bu bağlamda ünite bünyesinde birkaç prospektif çalışma devam ettirilmekte ve bu amaçla veriler toplanmaktadır.

 

ÜNİTE TARAFINDAN YAPILAN EĞİTİMLER

 

 • Dünya Ostomililer Günü etkinliklerinde uzmanla tartışalım programı yapıldı.30 Ekim 2011 İSTANBUL
 • Stoma Okulu ve stomalı bireylere grup eğitimi yapıldı 300 kişilik bir katılım oldu. KEAH konferans salonunda 6.12.2011 İSTANBUL
 • Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Acil Bakım Hemşireliği Sertifika proğramında“ Yara ve Bakımı eğitimi KEAH konferans salonunda 05.01.2011 İSTANBUL
 • M.Ü. S.B.F Hemşirelik Blümünde, Hasta Eğitimi Dersi Stoma veya Yarası olan hasta eğitimyapıldı. 15.12.2011 İSTANBUL
 • Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi “ Diyabet Hemşireleri Sertifika proğramı” nda Diyabetik Ayak Yaraları konusunu anlattı. 2010 İSTANBUL
 • Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika proğramında“Stomalı Hasta ve Hemşirelik Bakımı”eğitimi 12 Şubat 2010 İSTANBUL (Koşuyolu Yüksek İhtisas Hastanesi)
 • Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika proğramında“Stomalı Hasta ve Hemşirelik Bakımı”eğitimi 12 Nisan 2010 İSTANBUL (Koşuyolu Yüksek İhtisas Hastanesi)
 • KEAH 5. Stoma Bakım ve Stoma ile kaliteli yaşam eğitimi yaptı. 29 Eylül 2010
 • Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika proğramında“Stomalı Hasta ve Hemşirelik Bakımı”eğitimi 4 Ekim 2010 İSTANBUL (Koşuyolu Yüksek İhtisas Hastanesi)
 • KEAH konferans salonunda Stomalı Bireylere, yakınlarına ve stoma bakımı ile ilgilenen sağlık personeline “Stoma Bakımı Ve Stoma ile Kaliteli Yaşam Eğitimi Yapıldı.” 29 Eylül 2010 İSTANBUL
 • Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genel Cerrahi Hemşireliği Sertifika Proğramında İleus ve Stoma Bakımı Konulu Eğitimi yaptı.26 Şubat 2010 İSTANBUL
 • Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kemoterapi Hemşireliğ sertifika proğramında  “Onkoloji Hastalarında Psikolojik Destek”Eğitimi yapıldı. 12 Ekim 2010 İSTANBUL
 •  Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Acil Bakım Hemşireliği Sertifika proğramında“ Yara ve Bakımı eğitimi.28 Eylül–30 Ekim 2009 İSTANBUL
 • Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Acil Bakım Hemşireliği Sertifika proğramında“ Yara ve Bakımı eğitimi. 6 Mayıs 2009 İSTANBUL
 • Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Hizmet içi eğitim proğramında “Stoma veBakımı” eğitimi Ocak 2009 İSTANBUL (4 hafta her Salı günü)
 • Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenenDiyabet Hemşireliği Sertifika programında        ”Diyabetik ayak ve Hemşirelik Bakımı”konulu eğitim 7 Ocak 2009 İSTANBUL
 • Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Acil Bakım Hemşireliği Sertifika proğramında“ Yara ve Bakımı eğitimi 2010 İSTANBUL
 • Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika proğramında“Stomalı Hasta ve Hemşirelik Bakımı”eğitimi 17 Mart 2009 İSTANBUL (Koşuyolu Yüksek İhtisas Hastanesi)
 • Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen Yara Bakım Sempozyumunda “Stoma Yaraları”eğitimi 9 Nisan 2009 İZMİT
 • Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Acil Bakım Hemşireliği Sertifika proğramında“ Yara ve Bakımı eğitimi 6 Mayıs 2009 İSTANBUL
 • Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen”Diyabet Hemşireliği “Sertifika programında        ”Diyabetik ayak ve Hemşirelik Bakımı”konulu eğitim 03 Kasım 2009 İSTANBUL
 • Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Acil Bakım Hemşireliği Modül Eğitimi proğramında“ Yara ve Bakımı eğitimi. 22 Ekim 2009 İSTANBUL
 • Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Acil Bakım Hemşireliği Sertifika proğramında“ Yara ve Bakımı eğitimi. 29 Eylül 2009 İSTANBUL
 •  Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Acil Bakım Hemşireliği Sertifika proğramında“ Yara ve Bakımı eğitimi 6 Mayıs 2009 İSTANBUL
 • Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kemoterapi Hemşireliğ sertifika proğramında  “Onkoloji Hastalarında Psikolojik Destek”Eğitimin 10 Eylül 2009 İSTANBUL
 • 7 Aralık 2009 yılında Kadıkoy belediyesinin düzenlediği Barsak Kanserinin Belirtileri, Önlemleri ve Stomalı Hayat” konulu toplantıda Stoma bakımını anlattı.2009 İSTANBUL
 • Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika proğramında“Stomalı Hasta ve Hemşirelik Bakımı”eğitimi 26 Mayıs 2008 İSTANBUL (Koşuyolu Yüksek İhtisas Hastanesi)
 • Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika proğramında“Stomalı Hasta ve Hemşirelik Bakımı”eğitimi 15 Aralık 2008 İSTANBUL (Koşuyolu Yüksek İhtisas Hastanesi)
 • Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Hizmet içi eğitim proğramında”Yara ve Bakımı”  eğitimi Aralık 2007 İSTANBUL (4 hafta her Salı)

                     

ÜNİTEDE YAPILAN BİLİMSEL ÇALIŞMALAR  (Sözlü bildiri ve vaka sunumları)

 • 6. Yara Bakımı Kongresi sözlü bildirsi sözlü bildiri. Enfekte Akut İnsizyon Yarası 1-4 Aralık 2011 ANTALYA
 • 5.Ulusal Yara Bakımı Kongresi sözlü bildirsi sözlü bildiri “Bası yarası”25–28 Ekim 2010 GAZİANTEP
 • Koloproktoloji ve stomaterapi sempozyumu 15Nisan 20010 “ Basınç yarası”vaka sunumu
 • Koloproktoloji ve stomaterapi sempozyumu 15Nisan 20010  Stomsterapi Ünitesi işlevleri ve Stomalı birey ve yakınları için yapılan grup eğitiminin tanıtımı konferansı”
 • XII. ulusal kolon ve Rektum cerrahisi kongresi 19–24 Mayıs 2009 ANTALYA

          “Stomalı Hastalarda Grup EğitimininYaşam Kalitesine Etkisi”Sözlü bildiri.

          “Stomalı hastalarda Yaşam Kalitesine Etkili Faktötler”Sözlü bildiri.

 • Olgu sunumu “Stoma çevresi Yara Bakımı” ve “Batın Yarası Bakımı”
 • Çukurova Koloproktoloji ve Stomaterapi sempozyumu 12–14 Nisan2007 ADANA

           “Stomalı Hastalarda Yaşam Kalitesine Etkili Faktörler” Sözlü bildiri.

 

ÜNİTENİN HAZIRLADIĞI EĞİTİM MATERYALLERİ VE YAYINLAR

 • Stomalı hastanın el kitabı
 • Stomalı hastalar için bilgilendirme masa takvimi
 • Stomalıhastalar için bilgilendirme broşürleri
 •  Kocaeli üniversitesinde hazırlanan Yara Bakım Kitabına “Stomalı Hastalarda Yara Bakımı”ile ilgili bölüm
Son Güncelleme: Pazar, 12 Şubat 2012 12:31